Kundalini Yoga

  • Kundalini yoga är en yogaform som passar alla
  • Kundalini yoga är en aktiv och dynamisk form av yoga som består av rörelser, kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantra.
  • Kundalini är själens energi.
  • Kundalini yoga handlar om att få igång flödet av energi i kroppen genom att arbeta med dynamiska rörelser och andning.

Kundalini yoga påverkar oss fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Kundalini yoga stärker nervsystemet och matsmältningen och balanserar hormonsystemet. Kundalini yoga frigör både fysiska och mentala blockeringar. Inte bara musklerna stärks – man får också ett starkt psyke. Man får mer uthållighet, flexibilitet och viljestyrka. Regelbunden yogaträning ger dig bättre emotionell balans. Kundalini yoga utvecklar också intuitionen. Med en stark intuition vet man vad som är bäst och man kan guida sig själv genom livet och fatta beslut utifrån sitt inre sanna jag.

En lektion brukar se ut så här:

  • Intoning med mantra
  • Uppvärmningsövningar
  • Kriya (yogapass) med fokus på olika teman som t ex att stärka ryggen eller hantera stress
  • Djupavslappning
  • Meditation
  • Uttoning med mantra
Mantran

I Kundalini yoga används ofta mantran tillsammans med övningarna. Ett mantra är en serie ljud som har designats för att höja medvetandet. Mantrat länkas oftast samman med andningens rytm. När man upprepar ett mantra filtreras tankarna och får en positiv riktning. 

Andning

Andningen går som en röd tråd genom all träning i Kundalini yoga. Andningen är både fysisk och mental: den syresätter kroppen och den påverkar hur man känner sig. Andningen binder kropp och sinne samman. Den är integrerad i alla övningar vi gör. Alla yogiska andetag är medvetna andetag. De två vanligaste andningsteknikerna är:

1.  Långa djupa andetag, som innebär att man andas in genom näsan, spänner ut magen, vidgar bröstkorgen och höjer nyckelbenen. Sen andas man ut genom näsan, nyckelbenen sjunker, bröskorgen sjunker ihop och magen går tillbaka in igen.

2.  Eldandning, som innebär att man andas korta snabba andetag genom näsan där enbart magen rör sig ut och in i snabb takt.

Kundalini är själens energi, kosmisk energi inom varje individ. Kundalini är en sovande energi inom oss och expanderar vårt medvetande när den väcks. Vi blir då medvetna om vår relation med oändligheten och vårt individuella medvetande förenas med det kosmiska, universella medvetandet. Ordet yoga betyder förening.

Kundalini yoga har designats för att stödja energiflödet i kroppens alla energikanaler, men är mest angelägen om de energikanaler som flödar längs ryggraden. Om dessa kanaler är fria från blockeringar kan Kundalini flöda fritt längs hela ryggraden upp till hjärnan och vårt individuella medvetande förenas med det universella, kosmiska medvetandet. Många Kundalini Yoga kriyas (yogapass) innehåller därför övningar för att öka rörligheten i ryggen.

Kärnan i Kundalini Yoga är Kriyas och bästa sättet att förstå Kundalini Yoga är att förstå Kriyas och hur de fungerar.

Kundalini Yoga Kriyas

En Kriya är en omgång övningar som man gör i en särskild sekvens för att arbeta med ett specifikt tema. Kriyas använder alla Kundalini Yogans mekanismer som asanas (ställningar), rörelse, pranayama (andningsövningar), bandhas (kroppslås), mantran (ljudvibrationer), mudras (handpositioner), laya yoga (yoga för rytm och ljud), mental fokus och meditation.

Dynamisk rörelse och asanas ger tillsammans expanderande och sammandragande tryck till olika delar av kroppen, och när detta åtföljs av kraftfulla pranayamas medför det en kombinerad effekt, så att de delar av kroppen som man jobbar med mättas med rikligt syresatt blod. Detta näringsrika blod fyller kapillärerna så att de måste avlägsna gifter och andra skadliga element. Detta förbättrar hälsan i den aktuella kroppsdelen, nervimpulserna blir starkare, hormonsystem och organ stärks och vitaliseras.

Nyckeln är att blockeringar löses upp på många olika nivåer, så att livsenergin kan flöda fritt. Det finns Kriyas designade för att arbeta med i stort sett varje del av det mänskliga systemet (immunsystem, hormonsystem, cirkulation, matsmältning, nervsystem, andning, sex etc), och dessutom för att arbeta med olika mentala och känslomässiga områden (uppmärksamhet, intuition, viljestyrka, självförtroende, medkänsla, karisma etc) samt för healing av många olika typer av krämpor och sjukdomar.

Chakrasystemet

Enligt yogafilosofin har vi förutom den fysiska kroppen även ett antal mer subtila kroppar. I energikroppen flödar livsenergin i nadis, energikanaler. Där dessa kanaler möts uppstår energivirvlar. Virvel heter chakra på sanskrit.

Det finns sju stora chakran i energikroppen: ett i bäckenbotten, fem i ryggraden och ett uppe på hjässan. Organ och nervcentra i dessa områden är förbundna med dessa chakran. Chakrana är även psykiska centra och ansvarar för de olika egenskaper som utgör vår personlighet. När vi stärker och föryngrar nerver och organ i ett särskilt område aktiverar vi det energicentrum, det chakra som hör dit. På detta sätt arbetar vi med oss själva inte bara på en fysisk nivå utan även på en känslomässig och mental nivå när vi praktiserar Kundalini Yoga. Med tiden kommer chakrana i balans med varandra och bringar oss i fysiskt, känslomässigt och mentalt välbefinnande.

Det bör åter påpekas att det vi arbetar med är framför allt att lösa upp blockeringar i dessa områden. Blockeringarna hindrar chakrana att fungera på en optimal nivå och därmed skapas obalanser så att olika problem med hälsan kan uppstå.

Kundalini Shakti (Energi)

Kundalini är energi. Att väcka Kundalini innebär att lösa upp blockeringarna för att möjliggöra ett större och större flöde av energi och medvetande. När blockeringarna släpper frigörs bunden energi och energikanalerna renas. Livsenergin kan då flöda fritt genom chakras områden och vitalisera och balansera dem. Blockeringarna är även mentala så när de släpper rensas det undermedvetna från emotionella och mentala störningar, vilka är roten till många rädslor och beroenden.

artwork-7577_640

Yoga och meditation för hälsa och harmoni

%d bloggare gillar detta: