Klassisk Yoga

Klassiska Yoga är Hatha Yoga med fysiska yogaövningar,  andningsövningar, djupavslappning och djupmeditation. Det är en yogaform som passar alla och särskilt dig som behöver gå ner i varv. Man behöver inte vara smidig eller rörlig för att börja med yoga. När man praktiserar yoga regelbundet blir man så småningom både smidigare och starkare.

Passen i klassisk yoga är uppdelade i fyra delar som var för sig – och ännu mer tillsammans – löser upp fysiska, mentala och emotionella spänningar:

  1. Yoga asanas – fysiska övingar för att lösa upp fysiska blockeringar
  2. Yoga Nidra – djupavslappning som ger både fysisk, mental och emotionell avspänning
  3. Pranayama – andningsövningar som är balanserande, avslappnande och leder till djupmeditation
  4. Meditation -löser upp både fysiska och mentala spänningar. Målet är att uppnå högre medvetandetillstånd

Den Klassiska Yogan hjälper dig att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Målet med yoga är en förening mellan vårt individuella medvetande och det universella kosmiska medvetandet. För att kunna uppnå denna förening måste vi bli av med våra fysiska, mentala och emotionella spänningar. Om vi praktiserar yoga dagligen går denna process fortare och vi får stora positiva effekter på både hälsan och den själsliga harmonin.

Kropp och sinne hänger ihop, så när vi löser upp fysiska spänningar ökar även det mentala och emotionella välbefinnandet och när vi löser upp mentala och emotionella spänningar fungerar kroppen bättre.

Yoga och meditation för hälsa och harmoni

%d bloggare gillar detta: