Klassisk Yoga

OBS. Länk till bokning längst ner!​

Den klassiska yogan enligt Swami Satyananda (1923-2009)är en klassisk Hatha Yoga inriktad på djupavslappning och meditation. Det är en yogaform som passar alla och särskilt dig som behöver gå ner i varv. Man behöver inte vara smidig eller rörlig för att börja med yoga. När man praktiserar yoga regelbundet blir man så småningom både smidigare och starkare.

Passen i klassisk yoga är uppdelade i fyra delar som var för sig – och ännu mer tillsammans – löser upp fysiska, mentala och emotionella spänningar:

  1. Yoga asanas – fysiska övingar för att lösa upp fysiska blockeringar
  2. Yoga Nidra – djupavslappning som ger både fysisk, mental och emotionell avspänning
  3. Pranayama – andningsövningar för att expandera livsenergin
  4. Meditation -löser upp både fysiska och mentala spänningar. Målet är att uppnå högre medvetandetillstånd

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga dig att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje. Satyananda Yoga är ett internationellt erkänt yogasystem  anpassat för att möta det moderna samhällets behov.

Målet med yoga är en förening mellan vårt individuella medvetande och det universella kosmiska medvetandet. För att kunna uppnå denna förening måste vi bli av med alla våra fysiska, mentala och emotionella spänningar. Om vi praktiserar yoga dagligen går denna process fortare och vi får stora positiva effekter på både hälsan och den själsliga harmonin.

Kropp och sinne hänger ihop, så när vi löser upp fysiska spänningar ökar även det mentala och emotionella välbefinnandet och när vi löser upp mentala och emotionella spänningar fungerar kroppen bättre.

Boka min plats på Klassisk Yoga på plats (Söderhamn, Rengsjö eller Arbrå)

Boka min plats ONLINE (Du bokar en plats ONLINE och kan delta i alla ONLINE-pass inklusive Klassisk Yoga.)

%d bloggare gillar detta: