Kategoriarkiv: yoga

Yoga för alla

En lång process har lett till en fusion från flera traditioner, yoga för alla.

Yoga för ALLA
Bild från PixaBay

Yoga för ALLA har fötts

En tid innan pandemins start förändrades mitt sätt att utöva yoga. Jag började ställa en massa frågor till mig själv:

 • Gör det mig till bättre människa?
 • Gör jag det för att följa en dogma?
 • Är jag beredd att släppa den delen av yoga som inte har någon positiv effekt på mig?
 • Är jag beredd att släppa de attribut som är förknippade med vissa former av yoga?
 • Är jag beredd och har jag förmågan att se vilka yogaformer fungerar för mig just nu i min ålder och i min livssituation?
 • Hur kan jag förmedla yoga för ALLA, hur kan jag förmedla yogan för äldre med begränsad fysisk kapacitet och rörelseförmåga och hur kan jag förmedla yogan till yngre och vilka delar och på vilket sätt kan jag förmedla yogan för yngre?

Utifrån dessa frågor har i huvudsak två vägar utkristalliserats.

Yoga för ALLA är dogmafri och fri från attribut

Jag har lämnat yogan som helt eller delvis bygger på dogmer och yttre attribut som visar till vilken av yogatraditionerna jag tillhör. Det som jag lär mig av i stället i stället är Patanjalis yoga sutras samt det buddhistiska tankesättet att fråga sig om jag blir bättre i det som jag är genom att göra vissa övningar oavsett om det är andningsövningar eller fysiska asanas eller meditationer eller övningar som inte har något med yoga att göra.

Utifrån dessa tankegångar har det fötts en ny yoga för mig där jag kombinerar det som jag lärt mig av olika lärare inom olika traditioner i Sverige och Indien.  Även mina erfarenheter av arbete inom forskarvärlden ger mig ytterligare perspektiv på mitt yogautövande.

FÖR ALLA  PÅ RIKTIGT!

Den andra vägen som är en förlängning av Yoga för ALLA är att det verkligen skall vara för alla oavsett kroppsliga eller kognitiva begränsningar. Därför och utifrån mina erfarenheter som Qigong och Yoga-instruktör på service- och trygghetsboenden har jag även utvecklat speciella serier för äldre människor, Medveten andning och rörelse för seniorer.

För att göra det möjligt för flera att ta del av välgörande övningar startar jag en utbildning i Medveten andning och rörelse för seniorer som ger verktygen för att kunna hålla klasser för äldre på seniorboenden eller varför inte hemma hos sig kanske i samarbete med något studieförbund.

Här kan du läsa mer om  Medveten andning och rörelse för seniorer

Du är välkommen även att anmäla dig till nyhetsbrevet där du kan följa vad som händer med utbildningen. Tryck på PRENUMERERA.

Välkommen! Hannu

Vad är Asanas

Vad är Asanas och kan man göra yoga utan asanas?

För de flesta som kommit i kontakt med yogan förknippar yogan med fysiska övningar och fysiska positioner och rörelser. Men yoga är så mycket mer än bara asanas men asanas hör till yoga. Vad är asanas och hur viktigt är det med att kunna asanas till 100%?

Vad betyder ASANA

Patanjali var en yogafilosof som levde ett par tusen år sedan fast ingen vet exakt när han  verkade. Han skrev 196 yoga sutras, korta meningar med mycket innehåll där asanas nämns bara i 3 av dessa.

Urspunglig betydelse enligt Patanjali

The Yoga Sutras of Patanjali säger att  ASANA är en ställning som är stabil och bekväm och syftar på en sittställning som man på ett bekvämt sätt kan hålla en längre tid.  Asana kan beskrivas som en balans mellan stabilitet och lätthet. Det primära är att upprätthålla uppsträckt och rak ryggrad med syfte att möjliggöra fritt energiflöde under en meditation.

Modern betydelse av ASANA

Numera syftar ASANA på alla de positioner och rörelser som ingår i yogan. Som exempel kan vi ta nedåtgående hund.

ASANA är den tredje av yogans 8 grundpelare som Patanjali beskriver i Yoga Sutras. De 2 innan är yamas och niyamas och 5 efter är pranayamapratyaharadharanadhyana, and samadhi.

Hur viktig del av yogan är ASANA

ASANAs som vi förstår det numera är viktiga för att underhålla kroppen, dess styrka och flexibilitet, stimulera kroppens fysiologiska system, förbättra cirkulationen, arbeta på immunsystemet, hjälpa till med matsmältning och stärka nervsystemet.

Regelbunden medveten övning med kombinationen ASANA/Pranayamama(andning)  utvecklar sinnesnärvaro, disciplin och förmåga till att fokusera.  Många gånger är det lättare att komma till avslappning och till ett mer meditativt tillstånd efter en serie med asanas och andningsövningar.

Hur många ASANAs finns det i världen?

Olika yogatraditioner beskriver olika antal asanas. En del säger att det finns 84 stycken beskrivna av Lors Shiva där de 4 första är nödvändiga för att uppnå andlig fulländning. Andra traditioner säger att det finns 8.4 miljoner asanas. En yogalärare inom Iyengar, Ashtanga Vinyasa och Sivananda yoga har katalogiserat  1,300 olika yoga asanas.

Ursprunget till ASANAs

De flesta asanas är inte äldre än drygt hundra år enligt uppgifter och  många av asanas kommer från brittiska militära övningar.  Eftersom asanas numera inte bara är en bekväm sittställning (enligt Patanjali) utan kroppsövningar så kan det ju stämma med den skillnaden dock att i yogan görs alla asanas med full medvetenhet och i synkronisitet med andningen.  Det finns inget fel i att urspunget till många övningar finns att hitta inom militären. Det är ju så att saker utvecklas och man tar influenser från olika håll.

Ingen magi

Trots allt är det inte så att de fysiska övningarna på något magiskt sätt gör oss till bättre människor, det som Patanjali talar om i yamas (inte skada, inte stjäla, inte ljuga osv) och i niyamas (renlighet, studier, vanor osv). Att jag kan sitta i halvlotus (vilket jag inte kunde pre-yoga) gör inte mig mer kärleksfull, kanske kan jag se mer ut så men inners inne kan jag vara samma som alltid.  Vi behöver alla 8 grundpelarna i Patanjalis Yoga Sutras för att utvecklas som människor och skall man tro honom så skall man börja med 1n, dvs yamas, vi skall inte orsaka harm,   vi skall inte skada, vi skall inte döda, vi skall inte ljuga och vi skall inte ta något som tillhör någon annan.  Till att börja med.

Du behöver inte vara perfekt

Att behärska asanas kanske faktiskt inte alls viktigt utan det som är viktigt är vad som händer inom oss när vi utöver yoga i form av asanas. På det viset kan alla delta i yogan utifrån egna förutsättningar. Man kan alla gånger ställa sig frågan:

”På vilket sätt gör detta som jag gör på yogamattan mig till bättre människa?”

Och svaret kan ju vara att man får mer kraft och energi för att utföra något gott eller att man får kraft att bryta dåliga vanor och skapa nya vanor eller att man får tillfälle att ta paus från ekorrhjulet för att kanske få möjlighet att förstå vilka val man skall göra i livet.

Vad är ditt svar (alla svar är ok)?

Vad är Asanas

Pasimuttasana-Tången

ALDRIG SENT ATT LÄRA GAMLA SITTA PÅ HUNDAR

Det är aldrig sent att lära gamla sitta på hundar, sa en av mina klienter på ortopeden på 90-talet. Han lättade på stämningen ofta med sina förvrängda ordspråk när arbetspressen var hög och något nytt skulle införas i organisationen.  Även om uttrycket aldrig sent att lära gamla sitta på hundar är mer humor än allvarligt menat så finns det korn av sanning i det också, det är aldrig för sent!

ALDRIG SENT ATT LÄRA GAMLA SITTA PÅ HUNDAR

Ibland måste man komma bort en tid!

Det är svårt att åstadkomma en förändring eller ens så ett frö till en förändring så länge man är kvar i sin vanliga miljö. Det kan vara avgörande skillnad att komma iväg till en yogaklass bort från hemmiljön eller arbetet.

Ålder är inte hinder

Vi samlar inte bara år under vårt liv utan även vanor. Efter ett antal år med våra vanor (mat, sömn, hobbys, intressen) kan det kännas arbetssamt att lära sig något nytt. Låt inte åren befästa dina vanor så att du inte har utrymme att lära dig något nytt.

Tid är inte hinder

Alla krav på oss verkar mumsa i sig all vår tid och dygnet är slut fortare än vi anar.  Men är det säkert att alla 24 timmarna  går åt att gynna oss? Kanske finns det något onödigt där som vi kan ersätta med att lära oss något nytt som gör oss redo för framtiden.

Du har all din framtid framför dig

Det som har hänt har hänt och kan inte påverkas men din framtid har du inte sett än. Var säker på att du kan påverka den oavsett hur det ser ut bakom dig.  Genom att lära dig använda verktyg i den yogiska verktygslådan kan din framtid bli mycket bättre än om du bara låter allt löpa som vanligt.

Yoga

Är du för stel för att börja på yoga? Är du för dålig bilförare för att börja i körskolan? Läste du för dåligt för att börja ettan när du var sju år?

Du förstår! Det är när man tycker att man saknar någon egenskap som man skall se till att göra något åt det. Yoga ger dig förutom smidighet, styrka, balans och fokus mycket annat som du har nytta av i ditt liv.

På våra kurser fokuserar vi inte bara på den fysiska delen av yogan.  VI fördjupar oss även i den yogiska filosofin genom mikroföreläsningar inbakade i yogaklasser.

Meditation

 Tänk inte på en gul banan!

Vad tänkte du på? En klassiker!

Det är svårt att hålla koll på sina tankar men samtidigt viktigt. Det är ändå våra tankar som blir våra ord och våra handlingar till slut.  I våra yogaklasser lär du dig förstå vad meditation egentligen är och meditationens olika stadier.

Du har 11 yogatillfällen per vecka att välja mellan.

Bor du i Söderhamn eller Bollnäs eller i närheten så är du välkommen att delta i någon av våra 11 yogaklasser. I annat fall kanske du har möjlighet att åka på någon av våra längre retreater i Indien.

Läs mer om retreaterna

Läs mer om våra kurser i Söderhamn och Bollnäs

Yoga är inte bara asanas

Yoga är inte bara asanas.

Utöver ASANAS så finns det finns ytterligare 7 delar att  studera i Patanjalis Yoga Sutras.

Yoga är inte bara asanas

 • Vi studerar yamas som är social efterlevnad
 • Vi studerar niyamas som kan översättas som personlig efterlevnad
 • Vi studerar asanas (positioner, rörelser)
 • Vi studerar pranayama (andning)
 • Vi studerar pratyahara (kontroll av sinnena)
 • Vi studerar meditations olika stadier
  • dharana
  • dhyana
  • samadhi

Den sociala efterlevnaden innefattar 5 delar:

 • Ahimsa (icke-våld)
 • Satya (sanningsenlighet)
 • Asteya (icke-stjäla)
 • Brahmacharya (måttlighet)
 • Aparigraha (icke-samlandet)

Den personliga efterlevnaden även den innehåller fem delar:

 1. Saucha (renlighet)
 2. Santosha (förnöjsamhet)
 3. Tapas (vanor)
 4. Swadhyaya (själv-studier)
 5. Ishwara-pranidhana (överlämnandet, upplösning av jag-medvetandet)