Schemaändringar

Söderhamn:

  • Tisdagsyogans återstående pass: tisdag 2 maj samt onsdag 10 maj
  • Fredagsyogan slutar 5 maj

Rengsjö: 

  • Inga ändringar