Schemaändringar

Söderhamn:

  • Inga ändringar under höstterminen
  • Påskuppehåll 2018: onsdag 28 mars – tisdag 3 april

Rengsjö: 

  • Hösten 2017: Söndagsyogans båda pass slås ihop till ett pass 17.30 – 19.00 från 29 oktober
  • Påskuppehåll 2018: torsdag 29 mars och söndag 1 april